شامل انواع عطر و ادوکن و اسپری خوشبوکننده بدن و دئودورانت می باشد.