شامل انواع شلوار مردانه است. شلوارهای رسمی و اسپورت و ورزشی، شلوارهای پارچه ای و جین و کتان، شلوارهای کلاسیک و راسته و جذب را شامل می شود.