این دسته انواع فایل ها و محصولات آموزشی را شامل می شود که برای فروش ارائه شده اند. فایل های آموزشی در حوزه های مختلف در حال تولید هستند.