این وب سایت دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) از وزارت صنعت، معدن، تجارت است که تا تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ معتبر خواهد بود. اعتبار اینماد را همواره می توانید در سامانه اینماد با وارد کردن نام دامنه سایت بررسی کنید.
در همین صفحه هم با کلیک روی آیکون اینماد که در قسمت بالای صفحه مشخص است می توانید شناسنامه وب سایت بازار چهار فصل را در سامانه مربوط به اینماد مشاهده نمایید.