شامل انواع پوشاک، عطر و ادوکلن و هر گونه لوازم بهداشتی یا آرایشی مردانه است.