بلوز

شامل انواع بلوز و بافت و پولیورهای مردانه است. در این دسته بندی بلوزهای یقه گرد، یقه هفت و یقه اسکی و همچنین ژاکت های زیپ دار را می توان پیدا کرد.