شامل انواع پوشاک، عطر و اسپری و هر گونه لوازم بهداشتی یا آرایشی زنانه است.