تصویر سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیکی چیست؟

منظور از سلامت الکترونیکی، فراهم آوردن امکانات الکترونیکی و ارتباطی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی و مدیریت خدمات الکترونیکی پزشکی است. به عبارت دیگر تلفیق تکنولوژی فناوری اطلاعات وخدمات بهداشتی و درمانی می تواند به معنی سلامت الکترونیکی باشد. البته در بعضی از منابع بر استفاده از اینترنت در بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید شده ولی واقعیت این است که سلامت الکترونیکی مفهوم بسیار گسترده ای دارد.

در یک شهر الکترونیکی که شهروندان حتی رفت و آمدهای شهری را هم با استفاده از مفاهیم فناوری اطلاعات و بصورت بهینه انجام می دهند، طبعا انتظار دارند در مورد مسئله مهم سلامتی آنها نیز تسهیلاتی الکترونیکی فراهم آمده باشد.

هر چند استفاده از تجهیزات الکترونیکی در عرصه ی مهندسی پزشکی و پیدایش دستگاههایی نظیر MRI  و CT-SCAN در گذشته را هم می توان به نوعی جزیی از سلامت الکترونیکی به حساب آورد، اما مقصود اصلی فراتر از این است.

کارت و پرونده سلامت الکترونیکی

دو مفهوم اساسی که  در این حوزه به  آنها توجه شده عبارتند از :  پرونده سلامت الکترونیک (EHR) وکارت سلامت الکترونیک (EHC). پرونده سلامت وکارت سلامت الکترونیک ابزارهای الکترونیکی هستند که حاوی تمام اطلاعات فیزیکی، سوابق بیماری و درمانهای انجام شده احتمالی افراد هستند.

در کارت سلامت این اطلاعات بر روی یک کارت حافظه ذخیره می شود و در پرونده های سلامت، اطلاعات مربوطه در یک  پایگاه داده  روی سرویس دهنده وب  ذخیره می شود. بدیهی است  اطلاعات  موجود  در این کارتها و پرونده ها را می توان به شکلهای مختلفی مورد استفاده قرار داد.

کشورهای موفق

آلمان نمونه ای موفق از کشورهای  پیشرو در سلامت الکترونیک  است. در این  کشور موسسه  دولتی  D12 پژوهش گسترده ای  در مورد موانع، مزایا و معایب کارتهای سلامت الکترونیک  و کارتهای بیمه الکترونیکی (HIC) انجام  داده. آلمان در سال  ۲۰۰۶  و با هرینه ای  در حدود  ۱.۸ میلیون یورو  صدور کارتهای سلامت الکترونیکی راآغاز کرده وپیش بینی شده این پروژه که به عنوان بزرگترین پروژه دولت الکترونیک در جهان مطرح است، بتواند حدود ۱.۷ میلیارد دلار از هزینه های معمول را کاهش دهد. این کارت می تواند در مراکز خدمات درمانی و داروخانه ها مورد استفاده قرار گیرد و حتی پزشکان می توانند روی آن نسخه بنویسند.نصب کیوسکهایی در مکانهای مرتبط، به بیماران امکان دستیابی به اطلاعات خودشان را داده است. انگلستان، هلند،اسلوونی و اتریش هم از کشورهای دیگری هستند که وضعیت مناسبی در این حوزه دارند. علاوه بر این کشورهای اروپایی در صدد هستند در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا همانگونه  که از پول واحد بهره می برند، از سامانه الکترونیکی واحدی برای سلامت استفاده کنند.

از آنجایی که الکترونیکی شدن مسائل حوزه سلامت بدون تردید به گسترش دولت الکترونیک نیاز مبرمی دارد توصیه می کنیم مطلب دولت الکترونیکی را نیز مطالعه نمایید.